Translate this page to another language

Google translate is a website service that provides you with a translation of the website, to the language you choose from the list. Since it is computer generated, the translation may not always be completely correct. Please note that the Government of Åland is not responsible for any inaccuracies.

Vad gäller när barn och ungdomar sitter i karantän?

PRESSMEDDELANDE 26 augusti 2020

På presskonferensen 24.8 ställdes frågan ”Barn och ungdomar som sitter i karantän, kan dom följa med undervisningen på något sätt, kommer dom att gå över till distansundervisning, är det som med vanlig sjukfrånvaro, vad är det som gäller?”
Landskapsregeringen har gett ut information och riktlinjer till kommunerna inför höstens terminsstart i grundskolorna. Syftet med riktlinjerna är att stödja kommunerna och grundskolorna i förverkligandet av en trygg skolgång och arbetsmiljö för både elever och personal under coronaepidemin.

Riktlinjerna finns att läsa i sin helhet på landskapsregeringens webbplats.

Utbildningsminister Annika Hambrudd betonar att landskapsregeringens riktlinjer utgör rekommendationer om hur kommunerna ska organisera sin närundervisning för att minska smittorisken och underlätta smittspårningen om smitta konstateras.

Genom en lagändring i grundskolelagen, distansundervisning i exceptionella situationer, är det möjligt att ordna undervisningen som distansundervisning om coronasituationen förvärras under höstterminen. Kommunen kan ordna undervisningen i grundskolan som distansundervisning vid situationer där grundskolorna stängs helt eller delvis på grund av ett regionalt pandemiläge. Distansundervisning i exceptionella situationer är endast möjlig efter att smittskyddsmyndigheten fattat ett beslut om att stänga en skola helt eller delvis på grund av utbredd smitta.

Vid inresa från ett land som har begränsningar gäller TH:s uppdaterade rekommendationer.
Läs mer om rekommendationern på THL:s webbplats.

Under karantänstiden följer skolan samma arrangemang och rutiner som om eleven skulle vara sjukskriven. Skolan skickar hemuppgifter hem och eleven uppdateras om vad som gjorts i skolan. Skolan är däremot inte skyldig att ordna distansundervisning under den här tiden.

Kontaktpersoner:

Byråchef Elisabeth Storfors, telefon +358 18 25000
Specialsakkunnig Katarina Halme-Wiklund, telefon +358 18 25000

Publicerad 26.8.2020 kl. 17:30
Uppdaterad 26.8.2020 kl. 17:33