Om krisen kommer

Broschyren ”Om krisen kommer” har sammanställts av Ålands landskapsregering tillsammans med Statens ämbetsverk på Åland, Räddningsområde Ålands landskommuner och Mariehamns stads räddningsverk och kommer med början den 6 maj att delas ut till alla hushåll på Åland. Syftet med broschyren är att förmedla att alla och envar bör ha en beredskap att klara sig själv under den första tiden i en krissituation. När en kris uppstår är myndigheternas resurser begränsade. Myndigheter och kommuner måste kunna koncentrera sig på att få igång sin egen verksamhet så att man sedan kan börja hjälpa dem som behöver hjälpen allra mest.  

Med broschyrens hjälp vill vi få alla att tänka på hur man ska klara sig om man inte kan handla i butikerna eller om vattnet slutar komma i ledningarna och man saknar el. Det är en uppmaning att tänka till i förskott. Sist i broschyren finns en konkret checklista med tips för hemberedskap i 72 timmar. Vi uppmanar alla att spara broschyren och kolla igenom den och checklistan med jämna mellanrum.

På webbplatsen kris.ax lägger myndigheterna upp uppdaterad information vid samhällskriser och allvarliga händelser.

kris.ax

Dokument: