Translate this page to another language

Google translate is a website service that provides you with a translation of the website, to the language you choose from the list. Since it is computer generated, the translation may not always be completely correct. Please note that the Government of Åland is not responsible for any inaccuracies.

Program för idrott, motion, hälsa och en aktiv fritid

Syftet med det här programmet är att beskriva landskapsregeringens politik på idrotts-, motions- och hälsoområdet, samt de åtgärder som landskapsregeringen planerar att vidta under perioden 2018-2022 för att långsiktigt främja idrotts- och motionsaktiviteterna i landskapet. Programmet beskriver ett antal målsättningar och åtgärder som ska öka välmående, förbättrad hälsa och meningsfull fritid bland allmänheten. De föreslagna åtgärderna ska följas upp med hjälp av ett antal indikatorer som beskrivs i programmet.

Ämne: 
Kultur och fritid
Publicerad 10.11.2017 kl. 13:00
Uppdaterad 14.6.2018 kl. 16:06