Värdegrund för den Allmänna förvaltningen vid Ålands landskapsregering

Landskapsregeringen är en lagbyggare som tjänar allmänheten öppet, jämlikt och professionellt.

Det gör vi genom att förvalta och utveckla självstyrelsen och samhällsresurserna för en hållbar framtid.
 

Ämne: 
Arbete och pension
Publicerad 7.11.2017
Uppdaterad 7.11.2017