Norrby Lemland - kraftkabel

Projekt

Projektnamn: Norrby Lemland

Ärendenummer: Gräv 2023/9

Tillståndsförfarande som gäller byggandet: Bygg

Beräknat startdatum: 01.04.2024 

Projektets uppskattade varaktighet: 18 månader

Lokalisering

Kommun: Lemland

By: Norrby

Sträckning

Startpunkt: Norra Söderbyvägen i Lemland

Slutpunkt: Näsbergsvägen

Infrastrukturens typ och användning

Energinät, gasnät, nät för värme och kyla samt liknande nät

Tekniska uppgifter

-

Kontakt

Sökande: Ålands Elandelslag, Jan Lindgrén, Godbyvägen 193, 22100 Mariehamn, tfn 018-39229, e-post jan.lindgren@el.ax