Translate this page to another language

Google translate is a website service that provides you with a translation of the website, to the language you choose from the list. Since it is computer generated, the translation may not always be completely correct. Please note that the Government of Åland is not responsible for any inaccuracies.

Republikens presidents förordning (2021:147) om ordnandet av studentexamen på Åland

1 §.  Förvaltningsuppgifter

Den förvaltningsuppgift som består i att ordna studentexamen enligt 25 § i landskapslagen om gymnasieutbildning (Ålands författningssamling 2011:13) ska på Åland skötas av den Studentexamensnämnd som avses i 2 § i lagen om studentexamen (502/2019).

2 §.  Behörighet efter avlagd studentexamen

På Åland avlagd studentexamen som har ordnats i enlighet med 1 § medför samma behörighet som motsvarande examen som avlagts i riket.

3 §.  Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 september 2021.

Ikraftträdandebestämmelser

Här finns information om när författningen och ändringar av den har trätt i kraft. I listan anges också om EU-lagstiftningen berörs.

2021:147

  • FFS 800/2021
Publicerad 19.1.2022 kl. 16:57
Uppdaterad 19.1.2022 kl. 16:57