Translate this page to another language

Google translate is a website service that provides you with a translation of the website, to the language you choose from the list. Since it is computer generated, the translation may not always be completely correct. Please note that the Government of Åland is not responsible for any inaccuracies.

Republikens presidents förordning (2021:152) om skötseln i landskapet Åland av de förvaltningsuppgifter som gäller stöd för byggande av bredband

1 §.

De uppgifter som avses i 4 § 1 mom., 5 § 1 mom. och 6 § 1 och 3 mom. i lagen om stöd för byggande av bredband (1262/2020) sköts i landskapet Åland av Ålands landskapsregering.

Bestämmelser om överklagande av landskapsregeringens beslut i ärenden som avses i 1 mom. finns i 25 § 3 mom. i självstyrelselagen för Åland (1144/1991).

Ikraftträdandebestämmelser

Här finns information om när författningen och ändringar av den har trätt i kraft. I listan anges också om EU-lagstiftningen berörs.

2021:152

  • FFS 115/2021
Publicerad 19.1.2022 kl. 17:00
Uppdaterad 19.1.2022 kl. 17:00