Translate this page to another language

Google translate is a website service that provides you with a translation of the website, to the language you choose from the list. Since it is computer generated, the translation may not always be completely correct. Please note that the Government of Åland is not responsible for any inaccuracies.

Landskapslag (2017:140) upphävande av 2 § landskapslagen om landskapsunderstöd för främjande av näringar i kommunerna

1 §.

Genom denna lag upphävs 2 § landskapslagen (1989:60) om landskapsunderstöd för främjande av näringar i kommunerna sådan den lyder i landskapslagen 1993/76.

2 §.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2018.

Ikraftträdandebestämmelser och förarbeten

Här finns information om när författningen och ändringar av den har trätt i kraft, samt om författningens och ändringarnas förarbeten. I listan anges också om EU-lagstiftningen berörs. Alla förarbeten finns på Ålands lagtings webbplats.

Gå till ärendesökningen på lagtinget.ax »

2018:140

  • LF 28/2016-2017
  • FNU bet. 25/2016-2017
Publicerad 10.6.2019 kl. 10:40
Uppdaterad 9.3.2020 kl. 08:54