Translate this page to another language

Google translate is a website service that provides you with a translation of the website, to the language you choose from the list. Since it is computer generated, the translation may not always be completely correct. Please note that the Government of Åland is not responsible for any inaccuracies.

Landskapslag (2018:28) om avveckling av kompensationen för uteblivna inkomster från beskattningen av kapitalinkomst

1 §.

Genom denna lag upphävs landskapslagen (2012:18) om kompensation för uteblivna inkomster från beskattningen av kapitalinkomst (nedan kallad den upphävda lagen). I stället för den kompensation för skatteåret 2016 som kommunerna har rätt till enligt den upphävda lagen fördelas 850 000 euro år 2018 i kompensation för uteblivna inkomster från beskattningen av kapitalinkomst.

2 §.

Finansåren 2019–2021 betalar landskapsregeringen ett belopp till kommunerna i stället för kompensationen enligt den upphävda lagen. Det belopp som årligen fördelas mellan kommunerna är 820 816 euro, vilket motsvarar det genomsnittliga belopp som enligt den upphävda lagen har fördelats mellan kommunerna som kompensation för skatteåren 2011–2015.

3 §.

De belopp som avses i 1 och 2 §§ fördelas mellan de enskilda kommunerna enligt den genomsnittliga fördelningen av kompensationen enligt den upphävda lagen för skatteåren 2011–2015.

Utbetalningen till kommunerna ska göras inom januari månad varje finansår.

4 §.

Denna lag träder i kraft den 1 september 2018 och tillämpas för finansåren 2018–2021. Utbetalningen till kommunerna som avser finansåret 2018 ska göras så snart som möjligt efter att lagen har trätt i kraft.

Ikraftträdandebestämmelser och förarbeten

Här finns information om när författningen och ändringar av den har trätt i kraft, samt om författningens och ändringarnas förarbeten. I listan anges också om EU-lagstiftningen berörs. Alla förarbeten finns på Ålands lagtings webbplats.

Gå till ärendesökningen på lagtinget.ax »

2018:28

  • LF 10/2017-2018
  • FNU bet. 10/2017-2018
Publicerad 10.6.2019 kl. 08:33
Uppdaterad 20.1.2022 kl. 16:36