Jordförvärvstillstånd, ansökan, enskild person (fysisk person)

Länk:
Digitalt formulär för ansökan om jordförvärvstillstånd, enskild person