Kristelefonnummer och samtalsstöd

Ålands Landskapsregering

Kristelefon - hjälp och stöd i svåra livssituationer

Informationsblad om kristelefonen (pdf)

Ring  +358 9 2525 0112

Kristelefonen är öppen:

 • måndag och onsdag kl. 16-20
 • tisdag, torsdag, fredag kl. 9-13

Samtalsstöd online - stöd och hjälp i svåra situationer

Informationsblad om samtalsstöd online (pdf)

Tidsbokning +358 44 979 2439

Måndag till torsdag kl. 9-15

Ålands hälso- och sjukvård (ÅHS)

Barnfamiljer

Ring till BUP - Barn- och ungdomspsykiatriska mottagningen +358 18 5355

Telefontider:

 • måndag kl. 9-11
 • tisdag kl. 9-11
 • onsdag kl. 9-11
 • torsdag kl. 9-11
 • fredag kl. 9-11

Läs om BUP på ÅHS webbplats

Beroendemottagningen vid Kommunernas socialtjänst

Du kan söka stöd hos Beroendemottagningen för ditt bruk av eller beroende av alkohol, narkotika, läkemedel och spel om pengar. Du är också välkommen att kontakta beroendemottagningen om du är orolig för din närstående eller ett barn eller ungdom.

Beroendemottagningen är en öppenvårdsmottagning, vilket innebär att du kan vända dig direkt dit. Du behöver ingen remiss och behöver inte heller ta kontakt med någon annan instans.

Boka tid

Om du upplever att du har problem med alkohol, narkotika, läkemedel, spel och pengar, eller känner oro för en närstående, kan du boka en tid till mottagningen.

Ring beroendemottagningen på telefon +358 18 532 851 (vardagar 8:00 - 9:00 samt 13:00 - 14:00).

Bris

Bris stödtelefon och chatt för barn/ungdomar upp till 18 år. Prata, chatta eller mejla med en kurator om det du funderar på eller det du behöver hjälp med. Du kan självklart vara anonym om du vill.

Ring barnens hjälptelefon +358 18 25520

Bris chatt och mejl på www.bris.se

Öppet:

 • stödtelefon och chatt är öppet dygnet runt

Till Bris vuxentelefon om barn kan du ringa om du vill prata om oro kring dina egna eller någon annans barn upp till 18 år. Telefonen är öppen måndag till fredag kl. 10-13 (finsk tid). Telefonnumret är +46 77 150 5050

Info även på nätet direkt:

Information om Bris chatt och stödtelefon på den åländska ombudsmannamyndighetens webbplats

Det finns även andra stödfunktioner tillgängliga till exempel:

Webbplatsen skuggsidan, för unga 12-18 år - när föräldrarna har missbruk/psykisk ohälsa

Webbplatsen Ärligt Talat, för unga 13-29 år

Folkhälsan på Åland

Om familjerådgivning i Mariehamn på Folkhälsans webbplats

Under rådande undantagstillstånd 18.3–13.4 2020 gäller följande på Folkhälsans familjerådgivning på Åland:

Familjerådgivningen är öppen. Välkommen att boka tid hos oss. Har du en tid inbokad hos oss under tiden för undantagstillståndet kommer vi att ta kontakt med dig.

Under tiden 18.3–13.4 erbjuder vi telefonrådgivning och rådgivning via andra digitala plattformar.

Om du har minderåriga barn och behöver prata med någon om er familjesituation kan du under tiden 18.3–13.4 ringa oss på telefon +358 18 52 70 48 kl. 9–11. Vi håller då telefonen öppen för rådgivning.

Du kan också e-post oss på aland.famrad@folkhalsan.ax så tar vi kontakt med dig.

Nationell kristelefon

Den nationella kristelefonens nummer för svenskspråkiga samtal är +358 9 252 50 112

Linjen är öppen:

 • Måndag och onsdag kl. 16–20
 • Tisdag, torsdag och fredag kl. 9–13

Våld i nära relationer

Kvinnofridslinjen 

Telefon +358 18 25500

Lokalsamtalsavgift.

För utsatta, anhöriga, vänner (oroliga medmänniskor)

Du kan vara anonym och personalen har sekretess.

www.kvinnofridslinjen.se (finns på olika språk, tecken, lättläst)

Kvinnofridslinjen hanteras av professionella kuratorer, vårdpersonal med minst 5 års erfarenhet av arbete med våld i nära relationer. Kan kontaktas anonymt bara för rådgivning och lokalsamtalsavgift.

Tallbacken

Skyddshem

Telefon +358 18 53 28 42 eller mobil +358 457 378 00 18

Alternativ till våld (ATV)

Telefon +358 457 5291041

Telefontider:

 • Måndag-fredag kl. 15-20
 • Lördag-söndag kl. 12-15

E-post atv@atv.ax

Rådgivande i frågor om mäns våldsbeteende i nära relationer samt behandlingserbjudande för män med vålds- och aggressionsbenägenhet i nära relationer.

Mer information om ATV här på regeringen.ax

RIKU - Brottsofferjouren

Hjälpande telefon, ring +358 116 006 jour på svenska onsdag kl. 13–17.

Från och med måndag 30 mars, öppen måndag till fredag kl. 12–14.

Samtalskostnaden till Hjälpande telefonen är gratis.

Handledare för Brottsofferjouren (RIKU) Natalie Wingren +358 457 34 55 777 kan nås vardagar kl.8–16

Vid akuta situationer ring 112