Årsredovisning 2021 - 2022

Här kan du ta del av landskapsregeringens årsredovisning för år 2021 och 2022 samt årsberättelse för Landskapets fastighetsverk för år 2021.