Folkhälsostrategi för Åland 2023-2030

Ålands landskapsregering har tagit fram en folkhälsostrategi som ska tjäna som ramverk för åtgärder för att främja en bättre och mer jämlik hälsa på Åland under perioden 2023-2030.

Under "Bilagor" här intill hittar du:

  • Folkhälsostrategi för Åland 2023-2030.
  • Statistikbilaga till Folkhälsostrategi för Åland 2023-2030.
  • Indikatorer som ska följas vid uppföljning av Folkhälsostrategi för Åland 2023-2030.
  • En broschyr som sammanfattar strategins huvudbudskap.

Se sändningen från pressträffen när strategin lanserades 24 augusti 2023 på vår Youtube-kanal

Åtgärdspaket för att främja fysisk aktivitet och hälsosamma matvanor

Samtidigt som folkhälsostrategin lanserades fattades beslut om ett åtgärdspaket för att främja fysisk aktivitet och hälsosamma matvanor på Åland under perioden 2023-2025. Åtgärdspaketet finns under bilagor här intill.