Bidrag och stöd för energiinstallationer

Du kan få ekonomiskt stöd för en del installationer som ökar andelen förnyelsebar energi som din fastighet förbrukar. Stöden rör både elproduktion och uppvärmning av fastigheten. Blanketter och villkor för olika stödformer finns i blankett- och bilagerutorna här intill.

Bostadshus

  • Understöd för installation av solfångare, solceller och små vindkraftverk.
  • Konvertering av uppvärmningssystem.

Företag

  • Understöd för installation av solceller.

Anvisningar för att söka stöd

Detaljerade anvisningar för ansökan hittar du här intill under Bilagor. 

Stöden kan sökas fortlöpande under året.

För samtliga stöd gäller att ansökan ska vara inlämnad innan åtgärden påbörjas.

Frågor besvaras av inspektör, se kontaktuppgifter i rutan här intill.

Ansökan riktas till Ålands landskapsregering, PB 1060, 22111 Mariehamn.

Stöd för vissa klimatvänliga installationer och energieffektiva åtgärder

Understöd till solfångarsystem, solceller och små vindkraftverk

Landskapsregeringen antog den 18.4.2013 nya regler för stöd till solfångarsystem, solceller och små vindkraftverk. Stödet höjdes samtidigt mot tidigare stödsystem. Stöd för andra typer av uppvärmningssystem beviljas inte för närvarande.

Stödmottagare kan vara fysiska personer (privatpersoner) och juridiska personer (t.ex. fastighetsaktiebolag och bostadsaktiebolag). En förutsättning är att bostaden/bostäderna används för permanentboende. Det är således inte möjligt att erhålla stöd för fritidsstugor.

Publicerad 20.4.2018
Uppdaterad 23.4.2018