Translate this page to another language

Google translate is a website service that provides you with a translation of the website, to the language you choose from the list. Since it is computer generated, the translation may not always be completely correct. Please note that the Government of Åland is not responsible for any inaccuracies.

Nyheter

8.4.2022 - Landskapsintresseprojektet etapp 2

Under år 2022 pågår etapp 2 av Kulturbyråns landskapsintresseprojekt. Tillsammans med en referensgrupp och de åländska kommunerna, identifierar, beskriver och avgränsar kulturmiljöer och landskapsrum...
Läs mer om Landskapsintresseprojektet etapp 2 ›

1.3.2021 - Ålands museum och Ålands landskapsarkiv stänger

Landskapsregeringen kommer att hålla de publika delarna vid Ålands museum och Ålands landskapsarkiv stängda för fysiska besök till och med den 14 mars 2021 på grund av det försämrade smittläget...
Läs mer om Ålands museum och Ålands landskapsarkiv stänger ›

11.6.2020 - Landskapsregeringen byggnadsminnesförklarar Västergård i Vargata

På grund av avsevärda kulturhistoriska värden och en för hela Åland betydelsefull historia har landskapsregeringen byggnadsminnesförklarat de äldre mangårdsbyggnaderna på Västergård i Vargata. ...
Läs mer om Landskapsregeringen byggnadsminnesförklarar Västergård i Vargata ›

14.2.2020 - Utställning om kärlekens olika former på Ålands landskapsarkiv

Idag på Alla hjärtans dag, Valentindagen respektive vändagen den 14 februari 2020 öppnades en miniutställning på Ålands landskapsarkiv med namnet ”Kärlekens olika former”. Utställningen upptar två...
Läs mer om Utställning om kärlekens olika former på Ålands landskapsarkiv ›

11.1.2019 - Kulturbyrån uppmanar till försiktighet nära fornlämningar vid uppröjningsarbetet efter stormen Alfrida

Ålands landskapsregering, Kulturbyrån uppmanar alla de aktörer som är direkt insatta i röjnings- och skogsvårdsåtgärder efter stormen Alfrida till försiktighet vid arbeten invid fasta fornlämningar....
Läs mer om Kulturbyrån uppmanar till försiktighet nära fornlämningar vid uppröjningsarbetet efter stormen Alfrida ›

4.6.2015 - Nya arkivfynd gällande häxprocesser på Åland under 1600-talet

Ett TV-team lett av redaktören Sakari Silvola från finska Rundradion besökte den 2 juni Ålands landskapsarkiv för att filma ett program om häxprocesser på Åland åren 1666-1678.
Läs mer om Nya arkivfynd gällande häxprocesser på Åland under 1600-talet ›