Arkivarie vid Ålands landskapsarkiv

Läs mer om tjänsten här.

Överintendent vid Ålands museum

Läs mer om tjänsten här.

Restaureringsstöd för kulturhistoriskt värdefull bebyggelse

Snart är det dags! Årets ansökningsomgång för stöd för reparation och restaurering av kulturhistoriskt värdefulla byggnader och anläggningar på Åland öppnar inom kort. Ansökan öppnas 1.2.2024 och...

Kulturmiljöinventering inför stadsplanering

Landskapsregeringens kulturbyrå genomför i maj-juni en inventering av stadsmiljö och kulturhistoriskt värdefull bebyggelse inför stadsplanering i kvarteren Främmanberg 3-4 och Kvarnberg 3-6 i...

Restaureringsstöd för kulturhistoriskt värdefull bebyggelse

Nu finns möjlighet att ansöka om restaureringsstöd för reparation och restaurering av kulturhistoriskt värdefulla byggnader och anläggningar på Åland. Sista ansökningsdag är 15.3.2023. Här hittar du...

Bokdonation till Ålands landskapsarkiv

Inko Jansson, son till diplomingenjören Hannes Jansson (1911-1994) överlämnar å dennes dödsbos vägnar till Ålands landskapsarkiv sin fars Alandica-boksamling, som har ingått i en större helhet...

Landskapsintresseprojektet etapp 3

Under år 2023 pågår etapp 3 av Kulturbyråns landskapsintresseprojekt. Tillsammans med en referensgrupp och de åländska kommunerna, identifierar, beskriver och avgränsar ...

Ålands museum och Ålands landskapsarkiv stänger

Landskapsregeringen kommer att hålla de publika delarna vid Ålands museum och Ålands landskapsarkiv stängda för fysiska besök till och med den 14 mars 2021 på grund av det försämrade smittläget...

Landskapsregeringen byggnadsminnesförklarar Västergård i Vargata

På grund av avsevärda kulturhistoriska värden och en för hela Åland betydelsefull historia har landskapsregeringen byggnadsminnesförklarat de äldre mangårdsbyggnaderna på Västergård i Vargata. ...

Utställning om kärlekens olika former på Ålands landskapsarkiv

Idag på Alla hjärtans dag, Valentindagen respektive vändagen den 14 februari 2020 öppnades en miniutställning på Ålands landskapsarkiv med namnet ”Kärlekens olika former”. Utställningen upptar två...

Kulturbyrån uppmanar till försiktighet nära fornlämningar vid uppröjningsarbetet efter stormen Alfrida

Ålands landskapsregering, Kulturbyrån uppmanar alla de aktörer som är direkt insatta i röjnings- och skogsvårdsåtgärder efter stormen Alfrida till försiktighet vid arbeten invid fasta fornlämningar....

Nya arkivfynd gällande häxprocesser på Åland under 1600-talet

Ett TV-team lett av redaktören Sakari Silvola från finska Rundradion besökte den 2 juni Ålands landskapsarkiv för att filma ett program om häxprocesser på Åland åren 1666-1678.