Translate this page to another language

Google translate is a website service that provides you with a translation of the website, to the language you choose from the list. Since it is computer generated, the translation may not always be completely correct. Please note that the Government of Åland is not responsible for any inaccuracies.

Nyheter

7.9.2021 - Välkomna på landskapsregeringens kustvattendag den 23 september

Levande skärgård - vad behöver vi? Ålands landsklapsregerings miljöbyrå arrangerar en kustvattendag den 23 september kl. 10.30 - 16.10. Vi kommer att lyssna på hur olika aktörer försöker att...
Läs mer om Välkomna på landskapsregeringens kustvattendag den 23 september ›

6.9.2021 - Mattas gårdsmejeri är nominerad till Nordiska Rådets miljöpris 2021 på temat hållbara livsmedelssystem.

En databas med livsmedlens CO2-belastning, regenerativa jordbruk som binder CO2 i marken och ett växthus på Grönland som förser restauranger och lokala invånare med färska livsmedel är alla bland de...
Läs mer om Mattas gårdsmejeri är nominerad till Nordiska Rådets miljöpris 2021 på temat hållbara livsmedelssystem. ›

3.6.2021 - Anvisning för hantering av fiskeredskap och utrustning inom restriktionszon för IHN-fisksjukdom

I en åländsk fiskodling har påträffats IHN-virus hos regnbågsforell den 27.5.2021, ett virus som orsakar infektiös hematopoietisk nekros (IHN). Smittan härstammar från danska fiskodlingsanläggningar...
Läs mer om Anvisning för hantering av fiskeredskap och utrustning inom restriktionszon för IHN-fisksjukdom ›

7.5.2021 - Landskapsregeringen har beslutat att ge stöd för bortstädning av skrotfordon 

Landskapsregeringen har beslutat att anta stödprinciper för hämtning av skrotfordon till en godkänd bilskrot. Många fordon överges istället för att skrotas då ägaren inte vill betala för att få sitt...
Läs mer om Landskapsregeringen har beslutat att ge stöd för bortstädning av skrotfordon  ›

25.3.2021 - Samrådsprocess för nya marina åtgärder 2022-2027

Ålands landskapsregering inleder nu en samrådsprocess för mer marina åtgärder som kompletterar de vattendirektivsåtgärder som redan är på remiss. Samrådsprocess med tidsramar och dokumentet Samrådet...
Läs mer om Samrådsprocess för nya marina åtgärder 2022-2027 ›

21.12.2020 - Remissrunda för nya vattenförvaltningsdokument

Vattenvården är allas vår uppgift. Ge respons under den 22.12.2020- 22.6.2021 på förslagen till Förvaltningsplan och åtgärdsprogram för grundvatten, sjöar och kustvatten 2022-2027.
Läs mer om Remissrunda för nya vattenförvaltningsdokument ›

27.11.2020 - Ändringar i jaktförorordningen från och med 1 januari 2021

Landskapsregeringen fastställde den 26.11.2020 ändringar i jaktförordningen för landskapet Åland. Beslutet innebär i huvudsak ändringar i jakttider, till exempel en förlängning av jakttiden för...
Läs mer om Ändringar i jaktförorordningen från och med 1 januari 2021 ›

13.10.2020 - Förslag till hållbar kustzonsplanering

Ålands landskapsregering har tagit fram en rapport på svenska för sin del av genomförandet av projektet Coast4us. Projektet avslutas till sin helhet i december 2020 med en större slutrapport på...
Läs mer om Förslag till hållbar kustzonsplanering ›

3.7.2020 - Instruktioner för restaurering av lekområden för fisk

Projekt ”Beståndsvårdande åtgärder för fisk – restaurering av lekområden med fokus på ökad reproduktion” drivs av Ålands Fiskevårdscentrum och avslutas den 30 september 2020. Som en del av...
Läs mer om Instruktioner för restaurering av lekområden för fisk ›

14.5.2020 - Geologiska fältarbeten på Åland under sommaren 2020

Under fältsäsongen 2020 kommer Geologiska forskningscentralen att utföra berggrundskarteringar och drönarfotografering av berghällar främst inom obebyggda områden i Geta, Vårdö, Lumparland och Föglö...
Läs mer om Geologiska fältarbeten på Åland under sommaren 2020 ›

Sidor