Nyheter

5.7.2018 - Seabased Measures - Exempel på havsbaserade åtgärder för Östersjön på Åland
Ester Miiros på Central Baltics Contact Point Åland har intervjuat Annica Brink, nyanställd projektledare för Seabased Measures – havsbaserade åtgärder vid Ålands landskapsregerings miljöbyrå. Annica...
Läs mer om Seabased Measures - Exempel på havsbaserade åtgärder för Östersjön på Åland ›
29.6.2018 - Åland med i nordisk studie om ekosystemtjänster
Ålands landskapsregering har deltagit i en nordisk studie om ekosystemtjänster i kustzonen, ”Biodiversity and ecosystem services in Nordic coastal ecosystems – an IPBES like assessment”. Lumparn...
Läs mer om Åland med i nordisk studie om ekosystemtjänster ›
27.6.2018 - Havets Hjältar - sommarslovsaktivitet för barn och unga
Havets Hjältar är ett sommarprojekt som har till syfte att engagera barn och unga i olika aktiviteter med tema Östersjön. Aktiviteter och evenemang drivs av högskolepraktikanten Emma Vävare, med...
Läs mer om Havets Hjältar - sommarslovsaktivitet för barn och unga ›
26.6.2018 - Svar på DNA-analyser av spillning
Enheten för jakt- och viltvård mottog idag svaren på de DNA-analyser av misstänkt vargspillning som gjordes i våras. Totalt fem prover analyserades men tyvärr kunde inget konstateras härstamma från...
Läs mer om Svar på DNA-analyser av spillning ›
6.5.2018 - Remiss av VA-plan för Åland
Ålands Vatten Ab tilldelades hösten 2015 mandat och finansiering från Ålands landskapsregering för att ta fram en VA-plan för hållbar dricksvattenförsörjning och avloppsvattenhantering för hela Åland...
Läs mer om Remiss av VA-plan för Åland ›
2.5.2018 - Beslut om åtgärder i händelse av pågående vargangrepp
Under vintern och våren har vargar observerats flera gånger i landskapet Åland. De har inte skadat djur eller egendom, men risken blir större när betessäsongen börjar. Landskapsregeringen har idag...
Läs mer om Beslut om åtgärder i händelse av pågående vargangrepp ›
10.4.2018 - Vårjakt 2018
Landskapsregeringen har den 10 april 2018 fastställt riktlinjer för vårjakt på hane av ejder för perioden 1.5.2018-14.5.2018.  Mer information och länken till ansökningarna hittar du här .
Läs mer om Vårjakt 2018 ›
10.4.2018 - Delrapportering av vattenåtgärdsprogram
Alla EU-medlemmar ska genomföra åtgärder för bättre vattenkvalitet enligt vattendirektivet och den marina strategin. Vattenåtgärdsprogrammen ska delrapporteras till EU för att visa hur genomförandet...
Läs mer om Delrapportering av vattenåtgärdsprogram ›
22.3.2018 - Remiss av rapporten ”Havsmiljöns tillstånd i Finland 2018”
Ålands vattenområden ingår nu som en del i remissversionen ”Havsmiljöns tillstånd i Finland 2018” som har tagit fram under ledning av Miljöministeriet samt Finlands miljöcentral och Närings-, trafik...
Läs mer om Remiss av rapporten ”Havsmiljöns tillstånd i Finland 2018” ›
7.3.2018 - HELCOMs ministermöte i Bryssel den 6 mars 2018
Tisdagen den 6 mars 2018 besökte vicelantrådet Camilla Gunell Bryssel för att delta i HELCOMs ministermöte. Vid mötet förnyade Östersjöländerna samt EU de åtaganden man gjort i HELCOMs Åtgärdsplan...
Läs mer om HELCOMs ministermöte i Bryssel den 6 mars 2018 ›

Sidor