Translate this page to another language

Google translate is a website service that provides you with a translation of the website, to the language you choose from the list. Since it is computer generated, the translation may not always be completely correct. Please note that the Government of Åland is not responsible for any inaccuracies.

Nyheter

22.8.2022 - Nya arter i EU:s förteckning över invasiva främmande arter

Från och med den 2 augusti har EU:s förteckning över invasiva arter utökats med 22 nya arter. Förteckningen omfattar nu sammanlagt 88 arter. Att importera, sälja, föda upp, odla eller på annat sätt...
Läs mer om Nya arter i EU:s förteckning över invasiva främmande arter ›

27.6.2022 - Europeisk bäver konstaterad på Åland

Provtagningarna av gnagspån från bävern på Åland visar att det rör sig om den europeiska bävern och inte den främmande arten amerikansk bäver. Om det rör sig om en eller flera individer är dock...
Läs mer om Europeisk bäver konstaterad på Åland ›

17.6.2022 - Geologiska undersökningar av havsbottnen på norra Åland

Inom landskapsregeringens projekt LIFE-IP Biodiversea kommer GTK (Geologiska forskningscentralen) att undersöka havsbottnen på norra sidan av Åland. Undersökningarna förväntas starta 20.6.2022 och...
Läs mer om Geologiska undersökningar av havsbottnen på norra Åland ›

23.5.2022 - Granbarkborrens svärmning har börjat

De varma dagarna under vecka 20 ledde till att granbarkborrens svärmning kom igång. Fjolårets svärmning började vecka 19. Det är nu dags att börja titta till sin skog efter nya angrepp. Den nya...
Läs mer om Granbarkborrens svärmning har börjat ›

18.5.2022 - Röblom deltar i FN:s högnivåmöte Stockholm+50

Utvecklingsminister Alfons Röblom (Hi) kommer att delta i FN:s högnivåmöte Stockholm+50 i Stockholm den 2-3 juni. – Det är stort att delta i 50-årsfirandet av internationellt miljösamarbete och spela...
Läs mer om Röblom deltar i FN:s högnivåmöte Stockholm+50 ›

13.5.2022 - Ingen Varroa på Kumlinge

Mitt under processen att få en utrotningsplan för bisjukdomen Varroa på Brändö godkänd från EU fick Landskapsregeringen in en anmälan om misstänkt spridning till Kumlinge. Beslut fattades att provta...
Läs mer om Ingen Varroa på Kumlinge ›

13.4.2022 - Utrotningsplan för IHN-smittan antagen

En utrotningsplan för den smittsamma fisksjukdomen Infektiös hematopoietisk nekros (IHN) på Åland har antagits av EU-kommissionen. Det var under förra året som IHN smitta kunde påvisas hos...
Läs mer om Utrotningsplan för IHN-smittan antagen ›

13.4.2022 - Utrotningsplan för IHN-smittan antagen

En utrotningsplan för den smittsamma fisksjukdomen Infektiös hematopoietisk nekros (IHN) på Åland har antagits av EU-kommissionen. Det var under förra året som IHN smitta kunde påvisas hos...
Läs mer om Utrotningsplan för IHN-smittan antagen ›

11.3.2022 - Husdjur som kommer till Åland med flyende från Ukraina

Att husdjuren får komma med på flykten kan vara livsviktigt. Det har visat sig vid naturkatastrofer liksom vid våld i nära relationer och det visar sig nu igen vid invasionen av Ukraina. Den som inte...
Läs mer om Husdjur som kommer till Åland med flyende från Ukraina ›

10.2.2022 - Föreslå kandidater till Nordiska rådets miljöpris 2022

Temat för Nordiska rådets miljöpris 2022 har offentliggjorts och kandidater kan nomineras fram till den 10 maj. Från och med idag kan förslag till Nordiska rådets miljöpris 2022 inlämnas. Samtidigt...
Läs mer om Föreslå kandidater till Nordiska rådets miljöpris 2022 ›

Sidor