Translate this page to another language

Google translate is a website service that provides you with a translation of the website, to the language you choose from the list. Since it is computer generated, the translation may not always be completely correct. Please note that the Government of Åland is not responsible for any inaccuracies.

Nyheter

22.10.2020 - Handläggare vid näringsavdelningen, fiskeribyrån
Ålands landskapsregering lediganslår en ordinarie tjänst som handläggare vid näringsavdelningens fiskeribyrå. Tjänsten finansieras delvis med medel från Europeiska havs- och fiskerifondens operativa...
Läs mer om Handläggare vid näringsavdelningen, fiskeribyrån ›
13.10.2020 - Fiskeribiolog vid näringsavdelningen, fiskeribyrån
Ålands landskapsregering lediganslår en anställning som fiskeribiolog vid näringsavdelningens fiskeribyrå. Arbetstiden är 80 % av heltid. Arbetet är delvis förlagt vid Ålands fiskodling i Guttorp,...
Läs mer om Fiskeribiolog vid näringsavdelningen, fiskeribyrån ›
13.10.2020 - Förslag till hållbar kustzonsplanering
Ålands landskapsregering har tagit fram en rapport på svenska för sin del av genomförandet av projektet Coast4us. Projektet avslutas till sin helhet i december 2020 med en större slutrapport på...
Läs mer om Förslag till hållbar kustzonsplanering ›
3.7.2020 - Instruktioner för restaurering av lekområden för fisk
Projekt ”Beståndsvårdande åtgärder för fisk – restaurering av lekområden med fokus på ökad reproduktion” drivs av Ålands Fiskevårdscentrum och avslutas den 30 september 2020. Som en del av...
Läs mer om Instruktioner för restaurering av lekområden för fisk ›
14.5.2020 - Geologiska fältarbeten på Åland under sommaren 2020
Under fältsäsongen 2020 kommer Geologiska forskningscentralen att utföra berggrundskarteringar och drönarfotografering av berghällar främst inom obebyggda områden i Geta, Vårdö, Lumparland och Föglö...
Läs mer om Geologiska fältarbeten på Åland under sommaren 2020 ›
7.5.2020 - Nominera kandidater till Nordiska rådets miljöpris 2020
Senast den 13 maj ska nomineringarna vara inne för Nordiska rådets miljöpris 2020. Se länken här nedan med nyheten från Nordiska rådet: Sista chansen nominera kandidater till Nordiska rådets...
Läs mer om Nominera kandidater till Nordiska rådets miljöpris 2020 ›
20.4.2020 - Östersjön.fi - Finlands marina informationsportal
Information om finländska havs- och kustområden finns nu tillgängligt på en och samma webbadress. Informationen, som producerats av flera finländska institutioner och instanser, har sammanställts...
Läs mer om Östersjön.fi - Finlands marina informationsportal ›
1.4.2020 - Anmälan om misstänkt jakt- och naturvårdsbrott
Den varg som sköts under skyddsjakt i Hammarland den 28 december 2019 har efter undersökning av Livsmedelsverket konstaterats burit på en äldre skottskada. Åldersbestämningen av skottskadan klargör...
Läs mer om Anmälan om misstänkt jakt- och naturvårdsbrott ›
1.4.2020 - Coast4us-kartläggning av Mariehamns gröna värden
Landskapsregeringen arbetar inom Central Baltic-projektet Coast4us med att i lokal samverkan ta fram hållbara kustzonsplaner inriktat på minskad övergödning, ökad biologisk mångfald och...
Läs mer om Coast4us-kartläggning av Mariehamns gröna värden ›
3.3.2020 - Skydda fjäderfän och tamfåglar mot fågelinfluensan som sprids av vilda fåglar
I Europa har det sedan årsskiftet konstaterats många fall av högpatogen fågelinfluensa av typen H5N8, dvs. den typen av virus som orsakar hög dödlighet bland vilda fåglar och fjäderfä. Det har...
Läs mer om Skydda fjäderfän och tamfåglar mot fågelinfluensan som sprids av vilda fåglar ›

Sidor