Nyheter

22.10.2019 - Kom med och diskutera Sunds framtid tillsammans med landskapsregeringens projekt Coast4us
Var med och diskutera hur du vill att Sunds kommun ska utvecklas i framtiden, kulturellt, socialt, ekonomiskt och ekologiskt tillsammans med bl.a landskapsregeringens projekt Coast4us. Coast4us...
Läs mer om Kom med och diskutera Sunds framtid tillsammans med landskapsregeringens projekt Coast4us ›
4.9.2019 - Resultaten av ett års partikelmätningar klara: Godkänd luft på Åland
Den luftkvalitetsmätning som har pågått under ett år invid Östra utfarten i Mariehamn har avslutats och resultaten har sammanställts. Halterna av både små och stora partiklar på årsbasis underskrider...
Läs mer om Resultaten av ett års partikelmätningar klara: Godkänd luft på Åland ›
3.9.2019 - Begäran om synpunkter
Dokumentet "Förslag till allmänna skyddsföreskrifter för dricksvattentäkter" skickas på remiss under perioden 3 september till och med den 31 oktober 2019. Synpunkter på förslaget skickas till Ålands...
Läs mer om Begäran om synpunkter ›
27.8.2019 - Inspirationsvandring på Hammarudda gård
Välkomna till en inspirationsvandring på Hammarudda gård fredagen den 6 september kl. 13-15. Syftet med vandringen är att ge inspiration till vattenförbättrande åtgärder för markägare. Läs mer under...
Läs mer om Inspirationsvandring på Hammarudda gård ›
23.7.2019 - Landskapsregeringen välkomnar beslut om torskfiske
PRESSMEDDELANDE Landskapsregeringen välkomnar att kommissionen gick på Havsforskningsrådets rekommendationer, och att beslutet om stopp av torskfiske enbart omfattar de södra delarna av Östersjön.
Läs mer om Landskapsregeringen välkomnar beslut om torskfiske ›
19.7.2019 - Landskapsregeringen anser stopp av torskfiske runt Åland vara oproportionerligt
PRESSMEDDELANDE Landskapsregeringen har framfört till kommissionen hur ett stopp av torskfiske i Östersjön skulle slå oproportionerligt mot de olika regionerna. Att situationen är allvarlig för...
Läs mer om Landskapsregeringen anser stopp av torskfiske runt Åland vara oproportionerligt ›
4.7.2019 - Inbjudan till samrådsmöten för bättre vattenkvalitet
Miljöbyrån inbjuder till samrådsmöten för bättre vattenkvalitet i höst. En ny samrådsprocess för vattendirektivet och det marina strategidirektivet ska genomföras under 2019 i syfte att ta fram...
Läs mer om Inbjudan till samrådsmöten för bättre vattenkvalitet ›
28.6.2019 - Svar på DNA-analyser av vargspillning
Enheten för jakt- och viltvård har mottagit preliminära svar på de DNA-analyser av misstänkt vargspillning som samlades in under säsongen. Totalt sex prover analyserades varav fyra konstaterades vara...
Läs mer om Svar på DNA-analyser av vargspillning ›
13.6.2019 - Strategi för att förhindra att plast och mikroplast sprids i miljön
Ålands landskapsregering antog idag en plaststrategi för Åland. Plaststrategin syftar till att samla kunskap om plast och mikroplast i miljön samt att öka kunskapen om plastens miljöpåverkan, och...
Läs mer om Strategi för att förhindra att plast och mikroplast sprids i miljön ›
12.4.2019 - Restauranger ska ange vilket land köttet kommer ifrån
Från och med den första maj måste restauranger och andra serveringsställen ange ursprungsland för det kött som de serverar. Kravet på ursprungsmärkning gäller kött från nöt, svin, får, get och...
Läs mer om Restauranger ska ange vilket land köttet kommer ifrån ›

Sidor