Handel och förädling

I landskapet finns det idag sju registrerade företag som fungerar som förstahandsuppköpare av fisk. Därtill finns det ett företag som bedriver förädling av enbart importerad råvara. Fyra av uppköparna fungerar även inom fiskodlingsbranschen. Utöver detta finns det ett tiotal yrkes- och binäringsfiskare som bedriver småskalig förädling och försäljning av sina egna produkter på den lokala åländska marknaden samt vid olika större marknadsarrangemang i Finland.

Totalt sysselsätter företagen på årsbasis ungefär 70 personer, 20 kvinnor och 50 män. Därutöver är det cirka 30 personer inom fiskodlingen som är sysselsatta med uppgifter som kan räknas höra under handel och beredning.

Verksamheten är i huvudsak inriktad på den finländska marknaden även om det förekommer export av förädlade varor främst till Sverige, Baltikum och i mindre grad Europa. För de mindre företagen är den lokala marknaden av stor betydelse. 

Den odlade fisken utgör i hög grad ryggraden för den åländska fiskindustrin och årligen importeras det även cirka 8 – 9 miljoner kilo odlad fisk, främst regnbåge till Åland. Merparten av all fisk säljs antingen som rund eller rensad.

Branschens årsomsättning beräknas uppgå till ungefär 50 miljoner euro.

Registrering och rapportering

För att få fungera som förstahandsuppköpare av fisk på Åland ska man vara införd i landskapsregeringens fiskuppköparregister. Detta gäller all handel med fisk i första led (fiskare-uppköpare) om avsikten är att återförsälja fisken eller produkter av den eller om den serveras mot betalning.

Som registrerad fiskuppköpare är man skyldig att rapportera sina uppköp. Inköp av kvoterade arter ska rapporteras efter varje inköpstillfälle och årets samtliga inköp rapporteras efter kalenderårets slut.

För att registrera sig kan man kontakta landskapsregeringens fiskeribyrå.