Translate this page to another language

Google translate is a website service that provides you with a translation of the website, to the language you choose from the list. Since it is computer generated, the translation may not always be completely correct. Please note that the Government of Åland is not responsible for any inaccuracies.

Energidag 10 juni 2022 kl 11.30-16.00

Är du nyfiken på ny teknik och hur lantbruket kan producera egen el, gas, värme, minska energikostnaderna och bli mindre beroende av fossila bränslen?

Markus Stenberg från HIR Skåne/Hushållningssällskapet är en oberoende specialist och rådgivare som kommer till Åland och föreläser om vad som händer i Sverige inom lantbruket – med tonvikt på solceller och eldrivna lantbruksfordon.

Energirådgivaren Fredrik Ek berättar om försök vid Qvidja gård i Pargas och gårdsbaserade energilösningar.

Försäljare av energiteknik på Åland inbjuds att närvara med informationsmaterial.

Seminariet är gratis och arrangeras av Ålands landskapsregering och Landsbygdsnätverket i Finland. Det bjuds på kaffe.

Tillfället anordnas den 10 juni 2022 kl. 11.30 - 16.00 i Lagtinget, rum Sälskär.

Anmälan skall göras till Leif Franzell tel.018-25276 eller leif.franzell@regeringen.ax senast den 6 juni 2022.

Publicerad 24.5.2022 kl. 15:36
Uppdaterad 24.5.2022 kl. 15:37