Förlängd tid för omledning av trafik på Getavägen, Godby, Finströms kommun

  • Måndag den 25 september stängs del av Getavägen av på grund av fortsatt arbete med vägen.
  • Trafiken kommer som tidigare att ledas om på alternativa vägar.
  • Vägen kan eventuellt även stängas av periodvis under fredagen den 22 september.
  • Under helgen 23-24 september är vägen öppen för trafik.
  • Följ trafikanvisningar och vägmärken på platsen.
  • Vi informerar fortlöpande om trafikomledningar och eventuella avstängningar.