Translate this page to another language

Google translate is a website service that provides you with a translation of the website, to the language you choose from the list. Since it is computer generated, the translation may not always be completely correct. Please note that the Government of Åland is not responsible for any inaccuracies.

Hbtqia – livsvillkor och lika behandling Del 3

Här kan du ta del av materialet från den tredje delen av utbildningen Hbtqia – livsvillkor och lika behandling med Sandra Dahlén.

Inspeningen av utbildningstillfället finns i vimeo. Videon finns tillgänglig i två veckor från publicering.

Del 1: https://vimeo.com/554156054

P.g.a. ett tekniskt fel vid inspelningen bryts videon på slutet. Det har tyvärr inte gått att åtgärda.

Under rubriken Bilagor finns presentationen som Sandra visade vid utbildningstillfället.

Publicerad 26.5.2021 kl. 14:12
Uppdaterad 26.5.2021 kl. 14:12