Translate this page to another language

Google translate is a website service that provides you with a translation of the website, to the language you choose from the list. Since it is computer generated, the translation may not always be completely correct. Please note that the Government of Åland is not responsible for any inaccuracies.

Porträtt av Annika Hambrudd
Jämställdhetsministerr Annika Hambrudd

Internationella dagen mot våld mot kvinnor

Den 25 november är internationella dagen för avskaffandet och synliggörandet av våld mot kvinnor och flickor. Dagen instiftades av FN år 1999 med en uppmaning till hela världen att uppmärksamma och synliggöra våldet.

Samhället måste vidta åtgärder för att skydda och stöda utsatta samtidigt som förebyggande arbete behövs där värderingar, normer och attityder som upprätthåller våldsutövandet, synas.

Ålands strategi för nolltolerans mot våld i nära relationer. 

Jämställdhetsminister Annika Hambrudd uppmanar hela Åland att arbeta för avskaffandet av allt våld mot kvinnor och flickor. 

Kvinnofridslinjen är en stödtelefon för den som utsatts för våld eller hot om våld i nära relationer och för oroliga anhöriga, vänner, arbetskamrater m.fl. De som tar emot samtalen är professionella och vana att möta människor i kris eller i andra svåra livssituationer. Kvinnofridslinjen är öppen dygnet runt.
Kvinnofridslinjen telefonnummer +358 18 25 500

Publicerad 24.11.2021 kl. 15:39
Uppdaterad 29.11.2021 kl. 08:37