KPMG om Åda Ab – nuläge och rekommendationer

Åda Ab har genom det treåriga projektet Skapa förutsättningar ökat sin kapacitet och förmåga så att bolagets verksamhet överträffar eller överensstämmer med behovet. Projektet som avslutas vid årsskiftet är beställt och finansierat av landskapsregeringen.

Landskapsregeringens syfte med projektet är att det ska vara attraktivt för offentlig sektor att flytta hela sin bas-it till Åda, d.v.s. att skapa förutsättningar för en samordnad it. Det är ett syfte som sammanfaller med landskapsregeringens interna behov av en proaktiv it-leverantör.

När landskapsregeringen beställde projektet år 2017 var Ådas verksamhet (mognadsnivå) i stort på en inledande nivå (nivå 1). Projektledningen var mer utvecklad och låg på repeterbar nivå (nivå 2). Projektets mål var att hela Ådas verksamhet skulle nå en mognadsnivå som är definierad (nivå 3), vilket innebär att bolaget agerar proaktivt.

För att veta om Skapa förutsättningar lyckats och få en vägledning framåt ingick en revision av Ådas mognadsnivå i slutfasen av projektet. KPMG har genomfört revisionen, som landskapsregeringen upphandlat och beställt, under hösten 2020. Resultatet av revisionen finns i slutrapporten Åda Ab Nuläge och rekommendationer.

I korthet beskriver KMPG Ådas mognadsnivå som följer:

  1. Med en mognadsnivå som är hanterad (nivå 4) inom planering och projektstyrning överträffar bolaget både målet och behovet just nu.
  2. Med en mognadsnivå som är definierad (nivå 3) inom service management uppnår bolaget målet och har en mognad som överträffar behovet just nu.
  3. Med en mognadsnivå som är definierad (nivå 3) inom it-styrning har bolaget nått målet och uppnått en verksamhetsmognad som överensstämmer med behovet just nu.
  4. Med en mognadsnivå som är definierad (nivå 3) inom drift har bolaget nått målet och uppnått en verksamhetsmognad som överensstämmer med behovet just nu.
  5. Med en mognadsnivå som är repeterbar (nivå 2) inom utveckling (infrastruktur) har bolaget inte nått målet än. KPMG bedömer att Åda relativt enkelt kan höja mognaden till önskad nivå.
  6. Med en mognadsnivå som är repeterbar (nivå 2) inom informationssäkerhet har bolaget inte nått målet än, men bolagets mognad överensstämmer med behovet just nu. KPMG bedömer att en högre mognad är möjlig genom det arbete som pågår.