Translate this page to another language

Google translate is a website service that provides you with a translation of the website, to the language you choose from the list. Since it is computer generated, the translation may not always be completely correct. Please note that the Government of Åland is not responsible for any inaccuracies.

Material från workshop om social hållbarhet och jämställdhet den 4 juni

Här hittar du Ann-Katrine Roths presentation från workshopen om social hållbarhet och jämställdhet den 4 juni.

Om workshopen

Mål: Ökad kunskap  och större medvetenhet om social hållbarhet, jämställdhet, mångfald och inkludering.

  • Inledning  förvaltningschef John Eriksson
  • Spelregler, tävling, quizz, fakta och forskning
  • Fördomar och föreställningar, hinder som försvårar förändring?
  • Mångfaldsspelet, roligt och utmanande diskussionsspel om fördomar och värderingar
  • Definitioner och begrepp: Agenda 2030, social hållbarhet, jämlikhet, jämställdhet, mångfald, norm, normkritik, diskriminering, inkludering m.m.
  • Hinder och floskler
  • Varför ska vi arbeta med social hållbarhet?
  • Hur och vad?
  • Spaningar som överraskat
  • Praktiska övningar

En hållbar  arbetsmiljö kännetecknas av att alla känner sig respekterade och inkluderade. En trygg arbetsmiljö där alla trivs  och presterar innebär öppenhet och en välfungerande kommunikation.  En god arbetsmiljö definieras  genom  att  alla kunskaper och erfarenheter tas tillvara och uppskattas tillika  genom ett kontinuerligt utvecklingsarbete gällande professionell och målmedveten styrning.

Publicerad 8.6.2021 kl. 10:21
Uppdaterad 8.6.2021 kl. 10:21