Möckelövägen, söder om Möckelörondellen, stängs av för trafik 31.10.2019

Möckelövägen, söder om Möckelörondellen i Jomala kommun, stängs av för trafik från och med torsdagen den 31 oktober 2019.

Nu startar arbetet med att bygga två nya betongbroar och tillhörande gång- och cykelvägar. Arbetet beräknas pågå till juni 2020. Trafiken till södra Möckelöområdet sker via Möckelös västra vägskäl.

Hur påverkar det dig?
• Under byggtiden oktober 2019 - juni 2020 kommer Möckelörondellen att vara helt eller delvis avstängd för trafik.
• Trafiken till Möckelö strand och Fordonsmyndigheten sker via Möckelös västra vägskäl.
• Trafiken till bostadsområdet sydost om Möckelörondellen sker via Lönnelundsgatan, som tillfälligt öppnas för trafik.
• Tung trafik till Möckelöområdet går via områdets västra anslutning, den korta vägsträckan från Hammarlandsvägen till Möckelövägen.

I bilagan finns en karta som visar trafikregleringen. 

Kontaktpersoner

Huvudentreprenör Ålands Bygg Ab
Mikael Fagerlund, telefon +358 18 12700
Skylt- och trafikregleringsansvarig Jonas Karlsson, telefon +358 457 3135342 

Ålands landskapsregering, Vägnätsbyrån
Björn Ekblom, telefon: +358 18 25000

Publicerad 30.10.2019
Uppdaterad 30.10.2019