Translate this page to another language

Google translate is a website service that provides you with a translation of the website, to the language you choose from the list. Since it is computer generated, the translation may not always be completely correct. Please note that the Government of Åland is not responsible for any inaccuracies.

Ny regering på Åland

Ålands lagting utsåg på onsdagen Katrin Sjögren till ny regeringschef då hon valdes till det självstyrda Ålands lantråd. Samtidigt utnämndes ministrarna i den nya landskapsregeringen för mandatperioden 2015 - 2019.

Lantrådet Katrin Sjögren kommer att leda en koalitionsregering bestående av tre kvinnor och fyra män från partierna Liberalerna på Åland, Ålands socialdemokrater och Moderat samling för Åland.

Regeringsprogrammet är en kraftsamling för framtiden inom flera centrala områden. Programmet tar sikte på ett ekonomiskt, socialt och miljömässigt hållbart samhälle. Till de övergripande målsättningarna hör en god offentlig ekonomi och en modernisering av självstyrelsesystemet.

– År 2020 ska ett nytt självstyrelsesystem vara på plats som tryggar förutsättningarna för människorna på Åland, den åländska identiteten och ekonomin. Innehållet i vår självstyrelse och möjligheten att trygga ett bra samhälle är lika viktigt som att utvidga självstyrelsens ramar, säger lantrådet Katrin Sjögren.  

 

Ålands nya landskapsregering:

 

Lantråd Katrin Sjögren (Lib)

Övergripande självstyrelsepolitiska frågor, lagberedning, jämställdhetspolitik, personalfrågor.

 

Vicelantråd, närings- och miljöminister Camilla Gunell (S)

Näringsavdelningen

Ansvarar för: Näring, miljö, energi.

 

Finansminister Mats Perämaa (Lib)

Finansavdelningen

Ansvarar för: Finans, sjöfart.

 

Kansli- och kommunminister Nina Fellman (S)

Regeringskansliet

Ansvarar för: Kansli, integration, kommunerna, EU, Norden (Nordisk samarbetsminister), samhällsplanering samt bostad.

 

Utbildnings- och kulturminister Tony Asumaa (Lib)

Utbildnings- och kulturavdelningen

Ansvarar för: Utbildning, kultur, idrott, IT, ungdomspolitik.

 

Infrastrukturminister Mika Nordberg (MSÅ)

Infrastrukturavdelningen

Ansvarar för: Infrastruktur, trafik, public service.

 

Social-och hälsovårdsminister Wille Valve (MSÅ)

Social- och miljöavdelningen

Ansvarar för: Social- och hälsovård, ÅMHM.

 

Ytterligare information:

Björn Häggblom, kommunikationschef Ålands landskapsregering

+358 18 25 143 eller +358 50 547 0951

bjorn.haggblom@regeringen.ax 

 

 

Publicerad 25.11.2015 kl. 15:00
Uppdaterad 14.11.2017 kl. 14:30