Nya rutiner för slamtömning

Kommunerna, Ålands hälso- och miljöskyddsmyndighet (ÅMHM) och landskapsregeringen (LR) förtydligar kraven kring slamtömning och slamtransport. Fastighetsägare kommer att märka förändringen genom att slamtömmarna samlar in fler uppgifter vid slamtömning.

Landskapets nya avfallsförordning innehåller krav på register och rapportering om slamtömning av enskilda avlopp och transport av avloppsslam. Representanter från kommunerna, ÅMHM och LR har tillsammans sett över kraven och fört dialog med entreprenörerna inom branschen för att göra det så smidig som möjligt för alla att uppfylla de nya lagkraven.

De nya lagkraven innebär att entreprenören ska föra register över sina slamtömningar och över sina genomförda slamtransporter. Syftet med lagkraven är att säkerställa att enskilda avlopp inte förorsakar miljö- och hälsoproblem samt att slam transporteras till rätt mottagningsplats.

Fastighetsägarna kommer märka av de nya lagkraven genom att entreprenören kommer ställa flera frågor vid beställning av slamtömning. Myndigheterna önskar informera om kraven så att fastighetsägarna får kännedom och förståelse för dem. Entreprenörerna gör sitt jobb och då måste de ställa de här frågorna för att fullfölja de tillstånd de har för att bedriva sin verksamhet.