Translate this page to another language

Google translate is a website service that provides you with a translation of the website, to the language you choose from the list. Since it is computer generated, the translation may not always be completely correct. Please note that the Government of Åland is not responsible for any inaccuracies.

Rekommendation om frivillig karantän efter inresa till Åland från riskområde (Reviderad 4.3.2021)

Ålands landskapsregering rekommenderar frivillig karantän efter inresa till Åland från ett riskområde.

Definition av riskområde: Riskområden definieras av Institutet för hälsa och välfärd (THL) baserat på länders 14-dagars incidens av covid-19. För aktuell information om riskområden se THL:s information om resor och coronaviruspandemin.[1]

Den frivilliga karantänens längd

 • Frivillig karantän efter inresa från riskområde till Åland rekommenderas i sju (7) dygn.
 • Inget covid-19 test erbjuds på Åland med syfte att förkorta karantäntiden.

Detta gäller under frivillig karantän

 • Undvik närkontakt med andra.
 • Gå inte till arbetsplatsen om det inte går att undvika närkontakt. Kom överens med din arbetsgivare om vilket tillvägagångssätt ni ska ha under den frivilliga karantäntiden.
 • Barn bör undvika att delta i barnomsorg eller grundskola. Kom överens med utbildningsanordnaren om specialarrangemang för undervisningen.
 • Undvik att använda kollektivtrafik.
 • Undvik alla aktiviteter där nära kontakt med andra är svåra att undvika så som restaurangbesök, evenemang, fritidsaktiviteter och privata tillställningar.
 • Nödvändig vistelse utanför hemmet är möjlig. Individen avgör själv vad som är nödvändig vistelse utanför hemmet. Kom dock ihåg att vid vistelse utanför hemmet hålla ett tillräckligt säkerhetsavstånd och använd munskydd när det inte går att hålla ett säkert avstånd inomhus.

Undantag från rekommendation om frivillig karantän efter inresa till Åland från riskområde

 • Tidigare genomgången covid-19 infektion som verifierats med PCR- eller antigentest, om det har gått mindre än sex (6) månader sedan symtomen började i den första covid-19 infektionen.
 • Personalgrupper som är nödvändiga med tanke på försörjningsberedskapen. Se Förteckning över personalgrupper som är nödvändiga med tanke på försörjningsberedskapen
 • Arbetsrelaterade resor där karantän skulle innebära ett uppenbart hinder.
 • Nödvändiga resor för utbildning där karantän skulle innebära ett uppenbart hinder (t.ex. studierelaterade praktikplatser utomlands och utbildningar på Åland).
 • Resor relaterade till viktiga familjeangelägenheter där karantän skulle innebära ett uppenbart hinder (t.ex. barn som reser för lagstadgad umgängesrätt).
 • Resor för sjuk- eller tandvård som inte kan vänta där karantän skulle innebära ett uppenbart hinder .

Det är i det enskilda fallet upp till individen själv att avgöra om resan omfattas av undantagen om nödvändiga resor och viktiga familjeangelägenheter.

Covid-19 testning efter inresa till Åland

Om du får symtom på covid-19 efter inresa

Ta kontakt med Ålands hälso- och sjukvård (ÅHS), närmare anvisningar finns på ÅHS webbplats ahs.ax.

ÅHS Coronatelefon, telefonnummer +358 18 535 313

 • Öppen på vardagar kl. 8-16, lördagar, söndagar och helgdagar kl. 9-15.
 • Vid akuta, svåra symtom, ring 112!

Om du inte har symtom

 • Om du har vistats i miljöer där det varit svårt att hålla ett säkert avstånd till andra är du välkommen att testas även om du inte har symtom. Testning bör göras inom ett dygn från inresan.
 • Testning är särskilt relevant om du är undantagen från rekommendationen om frivillig karantän eller om du under den frivilliga karantänen inte kan undvika att vara nära personer som tillhör en riskgrupp
 • Boka tid på ÅHS Coronatelefon, telefonnummer +358 18 535 313
 • Öppen på vardagar kl. 8-16, lördagar, söndagar och helgdagar kl. 9-15

Om du haft covid-19 infektion som verifierats med PCR- eller antigentest inom de senaste sex (6) månaderna behöver du endast testa dig vid symptom.

Ytterligare upplysningar

Landskapsregeringens beslut i bilagan här intill

 

 

Publicerad 4.3.2021 kl. 11:32
Uppdaterad 4.3.2021 kl. 15:00