Translate this page to another language

Google translate is a website service that provides you with a translation of the website, to the language you choose from the list. Since it is computer generated, the translation may not always be completely correct. Please note that the Government of Åland is not responsible for any inaccuracies.

Marsundsbron

Rivning av gamla Marsundsbron

Nu startar vi arbetet med att riva den gamla bron över Marsund i Hammarlands kommun.
Den gamla bron stod färdig 1959 och var i bruk tills den nya bron blev färdigställd 2001.
Nu behöver den gamla bron rivas då den inte längre fyller någon funktion och innan den blir en säkerhetsrisk.
Medan rivningsarbetet pågår kommer inte trafiken över bron att påverkas.
Vi kommer att sänka hastigheten till 50 km/h på en sträcka av ca 750 m.
Farleden kommer att stängas av för båttrafik mellan 7 januari och till 30 april 2020.
Entreprenadtid är januari till juni 2020.
Entreprenör är Eriksson Bygg Ab.

 

Kontaktperson:
Anders Sundblom
Bro- och hamningenjör
Infrastrukturavdelningen, Vägnätsbyrån
anders.sundblom@regeringen.ax
+358 18 25145

 

                              

Publicerad 2.1.2020 kl. 11:04
Uppdaterad 29.6.2020 kl. 09:42