Temporär trafikreglering 24 oktober för Färjsundets bro samt del av landsväg nr 2 Sundsvägen, Finströms och Saltviks kommun

  • Tisdag den 24.10.2023 ska en kabelbrygga på Färjsun­dets bro repareras. 
  • Norra körfältet på bron kommer att vara avstängt under arbetet. 
  • Trafiken kommer att ledas genom trafikljus då arbete pågår, vilket kan innebära köbildning. Vi ber därför tra­fikanter vara ute i god tid, för att undvika förseningar. 
  • Trafikreglering kommer att upphöra under dagen när arbetet är färdigställt. 
  • Under arbetet sänks hastighetsbegränsningen till 30 km/h över bron. 
  • Följ trafikanvisning och vägmärken på platsen.