Temporär trafikreglering på del av Godbyvägen i Jomala kommun

Från och med måndagen 25.9.2023 till och med onsdagen 27.9.2023 utförs fräsnings- och beläggningsarbete på del av Godbyvägen från korsningen med Michaelsvägen och ca 500 meter norrut. Rekommenderad hastighet för arbetsområdet är 30 km/h. Under arbetet är alltid ett körfält öppet så att trafik i båda riktningar kan fortlöpa växelvis. Under delar av arbetet kommer trafiken att ledas med trafikvakt.

Följ trafikanvisningar och vägmärken på platsen

Ålands landskapsregering uppmanar alla att köra försiktigt och ta hänsyn till medtrafikanter och de som arbetar på vägen

Fullständigt trafikmeddelande inklusive karta för området där det planerade vägarbetet ska ske finns under bilagor.