Temporär trafikreglering på del av Hammarlandsvägen 2-4 oktober, i Jomala kommun

Från och med måndagen 2.10.2023 till och med onsdagen 4.10.2023 utförs fräsnings- och beläggningsarbete på del av Hammarlandsvägen mellan korsningen Hammarlandsvägen - Södersundavägen och korsningen Hammarlandsvägen - Ödanbölevägen.

Under arbetet sänks hastighetsbegränsningen till 50 km/h för hela arbetsområdet, med rekommenderad hastighet om 30 km/h.

Trafikreglering kan upphöra tidigare om arbetet är färdigställt.

Då arbete pågår kommer trafiken ledas av lotsbil, vilket kan innebära köbildning. Vi ber därför trafikanter vara ute i god tid, för att undvika förseningar.

Följ trafikanvisning och vägmärken på platsen.

Ålands landskapsregering uppmanar alla att köra försiktigt och ta hänsyn till medtrafikanter och de som arbetar på vägen.

Fullständigt trafikmeddelande inklusive karta finns under bilagor.