Temporär trafikreglering på del av Norra Sundsvägen i Sunds kommun

Måndagen 25.9.2023 utförs beläggningsarbete på del av Norra Sundsvägen. Beläggningsarbetet omfattar en sträcka på ca 100 meter, belägen ca 200 meter väster om Björbyvägen. Under arbetet sänks hastighetsbegränsningen till 50 km/h för hela arbetsområdet, med rekommenderad hastighet om 30 km/h.

En körfil är alltid öppen under arbetet så att trafik kan fortlöpa växelvis från båda körriktningar.

Följ trafikanvisningar och vägmärken på platsen.

Ålands landskapsregering uppmanar alla att köra försiktigt och ta hänsyn till medtrafikanter och de som arbetar på vägen.

Fullständigt trafikmeddelande samt karta finns som PDF under bilagor.