Temporär trafikreglering på del av Vandövägen, Finström kommun. Onsdagen 8 november

Del av Vandövägen stängs av då arbete utförs vid vägen, där hela vägbanans yta nyttjas av arbetsmaskiner. 

Arbetet beräknas ta 1-3 timmar och utförs onsdagen 8 november med start kl. 9.00. 

Trafikvakter kommer att befinna sig vid korsningarna Vandövägen – Bastövägen och Bastövägen - Träskevägen för att informera om avstängningen.

Följ vägmärken på plats. 

Som bilaga finns både fullständigt trafikmeddelande i PDF-format och karta med trafikinformation.