Trafikinformation

Efter helgens rikliga snöfall arbetar landskapets vägunderhåll aktivt och systematiskt att förbättra väglaget och säkerheten. 

Vinterväglag råder i landskapet. På de mer trafikerade vägarna är vägbanan ojämn och spårig. På de mindre trafikerade vägarna är vägbanan relativt jämn och består av hårt packad snö.

Vägunderhållet prioriterar i detta skede huvudleder och vägar med genomfartstrafik. I första hand utförs isrivning, och sandning efter behov, därefter utförs arbete med att undanröja sikthinder och avlägsna snövallar. Efter dessa arbeten är utförda kommer vägunderhållet att fokusera på att skapa utrymme för eventuella ytterligare snömängder.

Trafikanter uppmanas att anpassa hastigheten efter rådande väglag så att farliga situationer inte uppkommer och skador inte uppstår på fordonet.

För ytterligare information:
Robert Karlsson, vägmästare
Telefon: +358 457 5295035

Publicerad 5.2.2019
Uppdaterad 5.2.2019