Trafikmeddelande - Avstängning av vägen vid Askörsbron i Brändö kommun

Landsväg nr 860 Brändövägen vid Askörsbron kommer att vara helt avstängd för trafik från tisdagen den 21.11.2023 kl. 19.00 till onsdagen den 22.11.2023 kl 07.00 för att lägga ner en vägtrumma i samband med pågående broentreprenad. Avstängningen gäller samtliga trafikslag, inklusive gång- och cykeltrafikanter. 

Resenärer som ska med Alfågelns avgång 21.00 från Torsholma uppmanas passera Askörsbron i god tid innan kl.19.00. Resenärer som är bokade med Alfågelns ankoms till Torsholma kl. 20.45 kontaktas separat eftersom det inte är möjligt att passera Askörsbron med bil.  

Ådan kommer att köra en extra tur från Osnäs kl. 16.35 med retur från Åva kl. 17.30. 
Resenärer som ska med Ådans avgång kl 21.20 från Åva uppmanas passera Askörsbron i god tid innan kl. 19.00. Resenärer som är bokade med Ådans ankomst till Åva kl 20.20 kontaktas separat eftersom det inte är möjligt att passera Askörsbron med bil.  
Resenärer på Åva – Jurmolinjen uppmanas beakta att det inte är möjligt att passera Askörsbron under tiden som vägen är helt avstängd. 

Resenärer som kommer med skärgårdsfärjorna kommer att erbjudas passage till fots i samlad trupp. Eftersom det inte finns möjlighet att parkera vid Askörsbron uppmanas man att ordna skjuts till och från avstängningsplatsen. 

Fullständigt trafikmeddelande i PDF-format finns under bilagor.

Kontaktperson: 
Taneli Ala-Rakkola, Byggledare 
Tel: 040 501 3040 
taneli.ala-rakkola@ext.forsen.com 

Mats Dahlblom, Platschef 
Tel: 040 545 6421 
mats@byggab.ax