Trafikmeddelande - Avstängning av vägen vid Djurholmssundsbron i Brändö kommun

Ålands landskapsregering kommer att förlägga vägtrummor norr om Djurholmsundsbron. Del av landsväg nr 880 Brändövägen (se karta) kommer därför att vara helt avstängd för trafik under arbetet. 

Vägen stängs av tisdag till torsdag under följande tider: 

  • Tisdag 30.1.2024 kl. 21.15 – onsdag 31.1.2024 kl. 07.00
  • Onsdag 31.1.2024 kl. 21.15 – torsdag 1.2.2024 kl. 07.00

Avstängningen gäller samtliga trafikslag, inklusive gång- och cykeltrafikanter.

Resenärer som ankommer med M/S Alfågelns tur till Torsholma kl. 20.45 uppmanas passera Djurholmssundsbron i god tid innan kl. 21.15.

Resenärer som ska med M/S Knipans (ersättande fartyg för M/S Ådan) avgång från Åva kl. 21.20 uppmanas passera Djurholmssundsbron i god tid innan kl. 21.15. M/S Knipans resenärer som ankommer i Åva kl. 20.20 uppmanas också att passera Djurholmssundsbron i god tid innan kl. 21.15.

Resenärer som ska med M/S Doppingens turer från Åva kl. 21.15, kl. 22.05 och kl. 23.20 uppmanas passera Djurholmssundsbron i god tid innan kl. 21.15. Resenärer som anländer till Åva med M/S Doppingen kl. 21.00 uppmanas passera Djurholmssundsbron i god tid innan kl. 21.15 medan passagerare som anländer till Åva med Doppingen kl. 22.00 och kl. 23.15 uppmanas beakta att det inte är möjligt att passera Djurholmssundsbron under tiden som vägen är helt avstängd.

Resenärer som ska med M/S Ejderns tur från Torsholma kl. 21.40 uppmanas passera Djurholmssundsbron i god tid innan kl. 21.15. Resenärer som anländer till Torsholma med M/S Ejdern kl. 21.35 uppmanas beakta att det inte är möjligt att passera Djurholmssundsbron under tiden som vägen är helt avstängd.

Fullständigt trafikmeddelande med tillhörande karta finns under "bilagor"