Trafikmeddelande - Långholmsströmsbron, Brändö kommun

Trafikmeddelande

• Måndag den 25 september flyttas trafiken från den tillfälliga bron till den nya Långholmssundsbron.

• Alla trafikanter uppmanas att vara uppmärksamma och följa skyltar och anvisningarna på plats.

• Hastigheten är 30 km/h så länge entrepenaden pågår.

Entreprenaden beräknas vara klar hösten 2023.

Fullständigt trafikmeddelande med karta finns som PDF under bilagor.