Trafikmeddelande - Omledning på del av Getavägen, Godby centrum

Tisdag den 19 september stängs del av Getavägen av på grund av vägarbete.

Under tiden arbetet pågår kommer trafiken att ledas om på alternativa vägar. Alternativa vägar syns på kartan som finns under bilagor.

Getavägen öppnas åter för trafik senast torsdag eftermiddag 21 september.

Följ trafikanvisning och vägmärken på platsen.

Ålands landskapsregering uppmanar alla att köra försiktigt och ta hänsyn till medtrafikanter och de som arbetar på vägen.