Trafikmeddelande - Stängning av farleden in till Sottunga hamn mellan Stora Lökviksören och Sottunga färjfäste

Farleden, mellan Stora Lökviksören och Sottunga färjfäste, som nyttjas av skärgårdsfärjorna på södra linjen kommer att stängas av. Orsaken till avstängningen är att farleden ska muddras och förbättras till sjöledsklass 3 med ett leddjupgående på 4,1 m. 

Måndag 9 oktober 2023 kommer farleden mellan Stora Lökviksören och Sottunga färjfäste stängas av för sjötrafik på grund av muddringsarbete inom farledsområdet. Tidpunkten för när farleden kan öppnas för sjötrafik igen är beroende av höstens väderlek men beräknas ske i mitten av februari 2024. 

Under perioden som farleden är avstängd kommer sjötrafiken till Sottunga färjfäste att ledas via den stora farleden med ett djup om 8,2 meter som går i sundet mellan Hamnö och Ljungö. Körsträckan för södra linjen kommer att vara ca 1,7 sjömil längre i respektive riktning. 

Påverkan på sjö- och busstrafik.

Sjövägen för Södra linjens färjor blir ca 10 minuter längre i båda riktningar. Kombinerande bussar i Långnäs kommer att vänta på färjan i möjligaste mån. Resenärer ombeds kontakta besättningen om de vill åka med kombinerande buss från Långnäs. 

Turlistorna för buss och färja bibehålls och resenärerna ombeds planera in ca 10 minuter längre sjöväg och upp till tio minuters förseningar vissa bussturer. 

Kontaktperson sjötrafik: Sten Schauman, Upphandlare 

- sten.schauman@regeringen.ax Tel +358 40 171 9980 

Kontaktperson busstrafik: Anders Nilsson, Upphandlare 

- anders.nilsson@regeringen.ax Tel +358 457 3500 413 

Kontaktperson muddringsarbetet:  Anders Sundblom, Bro- och hamningenjör  

- anders.sundblom@regeringen.ax Tel: +358 457 350 0514 

Följ vår projektsida för projektet på en annan del av vår webbplats: https://www.regeringen.ax/muddring-sottunga

Fullständigt trafikmeddelande inklusive karta finns under bilagor.