Trafikmeddelande - Tillfällig trafikreglering Nya Godbyvägen och Godbyvägen i Gölby, Jomala kommun

Onsdagen den 11.10.2023 utförs fräsnings- och asfaltsarbete på Godbyvägen i Gölby. Trafiken regleras med hastighetssänkning och trafikvakter. Tidvis kommer Godbyvägen in mot Gölby att vara avstängd för genomfartstrafik. Endast kollektivtrafik och trafik till tomt är tillåten. Nya Godbyvägen kommer att regleras med hastighetssänkning eftersom arbetet sker i direkt anslutning till denna.

Kör försiktigt. Följ anvisad skyltning och visa hänsyn till arbetsplatsen.