Trafikmeddelande - Trafikomläggning den 6 november 2023 på del av landsväg nr 2 Sundsvägen, Finströms kommun

  • På grund av arbete med fräsning och asfaltering kommer del av Sundsvägen att vara avstängd i ca 3 timmar under måndag förmiddag, den 6 november.
  • Trafiken leds om via von Knorringsvägen till/från Sund och Vårdö.
    - Karta (pdf) för mer information finns under bilagor.
  • Trafiken öppnas upp under dagen, när arbetet är färdigställt.

Ålands landskapsregering uppmanar alla att köra försiktigt och ta hänsyn till de som arbetar på vägen och medtrafikanter. 

För ytterligare information kontakta:
Åsa Mattsson, Vägingenjör tel 018-25000