Trafikomläggning den 30 november 2023 i Godby

Trafikinformation

  • På grund av arbete med räcken kommer del av Sundsvägen att vara avstängd torsdag den 30 november. 
  • Trafiken mot Sund och Vårdö leds om via Getavägen och von Knorringsvägen.
  • Trafiken mot Mariehamn från Sund och Vårdö påverkas ej.
  • Trafiken öppnas upp under dagen, när arbetet är färdigställt.
  • Följ anvisningar och vägmärken på platsen.

Fullständigt trafikmeddelande samt karta finns som bilaga