Uppdaterad information om beredskap i grundskolorna gällande Covid-19

26.2.2021 Uppdaterad information om beredskap i grundskolorna gällande Covid-19. Informationen har gått ut till kommuner, kommunförbund och grundskolor i landskapet Åland.

Den uppdaterade informationen finns i dokumentet under rubriken Bilagor.