Uppdatering av Årsarbetstidsavtal för Ålands gymnasium 26.9.2023

Årsarbetstidsavtal för Ålands gymnasium har den 26.9.2023 uppdaterats på regeringen.ax 

Uppdateringen finns under avsnitt 2 Ålands gymnasium, Bilaga 1 Timlärare i bisyssla