Uppdatering av kollektivavtal 12.4.2022

Landskapets tjänstevillkor har uppdaterats 12.4.2022 på landskapets webb.

  • Nytt avsnitt 2.2.b Tjänstekollektivavtal om nya anställningsvillkor för undervisningspersonalen vid Högskolan på Åland
  • Uppdatering av av Årsarbetstidsavtal för Högskolan, 1.8.2022-31.7.2024