Translate this page to another language

Google translate is a website service that provides you with a translation of the website, to the language you choose from the list. Since it is computer generated, the translation may not always be completely correct. Please note that the Government of Åland is not responsible for any inaccuracies.

Uppdatering av kollektivavtal 12.4.2022

Landskapets tjänstevillkor har uppdaterats 12.4.2022 på landskapets webb.

  • Nytt avsnitt 2.2.b Tjänstekollektivavtal om nya anställningsvillkor för undervisningspersonalen vid Högskolan på Åland
  • Uppdatering av av Årsarbetstidsavtal för Högskolan, 1.8.2022-31.7.2024
Publicerad 13.4.2022 kl. 12:24
Uppdaterad 13.4.2022 kl. 13:11