Uppdatering av landskapets kollektivavtal 1.6.2021

Följande kollektivavtal har uppdaterats på landskapets webb:

  • Landskapets tjänstevillkor

Avsnitt 7.2 Tjänstekollektivavtal om veterinärer vid ÅMHM

  • ÅHS, anställningsvillkor

Bilaga B 1a Grundlöner för tjänstemän vid ÅHS

Bilaga B 1b, Grundlöner för vårdpersonal vid ÅHS

Bilaga 5 Tandläkare vid hälsocentral

Bilaga 6 Anställningsvillkor för läkare