Uppdatering av landskapets tjänstevillkor 14.1.2022

Landskapets tjänstevillkor har uppdaterats 14.1.2022 på landskapets webb.

Avsnitt 1.3 Förtroendemannaavtal för landskapetstjänstemän, Bilaga 2

Avsnitt 6.1 Tjänstekollektivavtal om resekostnadsersättningar