Uppdatering av landskapets tjänstevillkor 19.1.2024

Landskapets tjänstevillkor har uppdaterat 19.1.2024 på landskapets webb.

 

Uppdateringen i tjänstevillkoren berör avsnitt:

  • 1.3 Förtroendemannaavtal för landskapets tjänstemän, Bilaga 2
  • 2.7 Tjänstekollektivavtal om en möjlighet att omvandla semesterpenningen för semesteråren 2024–2025 till ledighet med lön
  • 6.1 Tjänstekollektivavtal om resekostnadsersättningar, sid 4,5,7,9 och 13

samt en justering av resekostnaderna för 2024 finns i bilaga Resekostnadsersättningar 2024