Translate this page to another language

Google translate is a website service that provides you with a translation of the website, to the language you choose from the list. Since it is computer generated, the translation may not always be completely correct. Please note that the Government of Åland is not responsible for any inaccuracies.

Uppdatering av landskapets tjänstevillkor 30.6.2022

Landskapets tjänstevillkor har uppdaterats 30.6.2022 på landskapets webb.

Följande avsnitt berörs av uppdateringar:

Avsnitt 2.1.a Tka protokoll 

Avsnitt 2.1.b bytt nummer från 2.1.a till 2.1.b

Avsnitt 2.3 Landskapets allmänna tjänstekollektivavtal

Avsnitt 2.4 Tjänstekollektivavtal om tjänstledighet på grund av föräldraskap och vård av barn -  Tjänstekollektivavtal om familjeledigheter (träder i kraft 1.8.2022)

Avsnitt 2.5 Tjänstekollektivavtal om ålderstillägg

Avsnitt 5,1 Tjänstekollektivavtal om semester

Publicerad 30.6.2022 kl. 16:43
Uppdaterad 30.6.2022 kl. 16:43