Uppdatering av landskapets tjänstevillkor 30.6.2022

Landskapets tjänstevillkor har uppdaterats 30.6.2022 på landskapets webb.

Följande avsnitt berörs av uppdateringar:

Avsnitt 2.1.a Tka protokoll 

Avsnitt 2.1.b bytt nummer från 2.1.a till 2.1.b

Avsnitt 2.3 Landskapets allmänna tjänstekollektivavtal

Avsnitt 2.4 Tjänstekollektivavtal om tjänstledighet på grund av föräldraskap och vård av barn -  Tjänstekollektivavtal om familjeledigheter (träder i kraft 1.8.2022)

Avsnitt 2.5 Tjänstekollektivavtal om ålderstillägg

Avsnitt 5,1 Tjänstekollektivavtal om semester