Translate this page to another language

Google translate is a website service that provides you with a translation of the website, to the language you choose from the list. Since it is computer generated, the translation may not always be completely correct. Please note that the Government of Åland is not responsible for any inaccuracies.

Viktbegränsningen på Lemströms kanalbro upphävs

Ålands landskapsregering upphäver viktbegränsningen på bron över Lemströms kanal från och med tisdagen den 12 maj 2020.

Ålands landskapsregering har anlitat teknikkonsultföretaget WSP Sverige AB för utredning av brons bärighet och långsiktiga beständighet med hänsyn till nuvarande beräkningsnormer och tillåtna trafiklaster. Utredningen har visat att viktbegränsningen kan tas bort under förutsättning att tyngre fordonskombinationer håller den gällande hastighet på högst 50 km/h och kör intill brons mittlinje.

Ålands landskapsregering kommer i maj att utföra hastighetssänkande åtgärder genom att förlänga gång- och cykelvägen fram till bron och en refug kommer att byggas på vägens motsatta sida. Viktbegränsningen kommer att tas bort från och med tisdagen den 12 maj 2020.

Kontaktperson

Bro- och hamningenjör Anders Sundblom
Telefon +358 18 25000

Publicerad 11.5.2020 kl. 15:29
Uppdaterad 11.5.2020 kl. 15:31